ไกล้จะหมดฝน แล้วเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว… รีบจองห้องกันเนิ่นๆ นะคะ เพราะช่วงเวลาดังกล่าว นักท่องเที่ยวจะเยอะมาก อาจจะหาที่พักลำบาก

บ้านสะลีปาย, admin